Lapset ja nuoret partiossa

Liekkitytöt järjestävät toimintaa kaikille viidelle partion ikäkaudelle. Nuorimpien ikäkausien toiminta on pääasiassa viikkotoimintaan ja retkille osallistumista. Vanhemmissa ikäkausissa toimitaan lisäksi erilaisissa johtajatehtävissä lippukunnan viikkotoiminnassa ja retkillä.

Sudenpennut

Sudenpennut ovat nuorimpia viikoittaisessa toiminnassa mukana olevia partiolaisia. Iältään he ovat 7-9-vuotiaita. Monet aloittavat partiouransa heti kouluun mentyään. Sudenpennut kokoontuvat laumoissa, joita lippukunnassamme vetävät aikuiset. Laumaa vetäviä aikuisia kutsutaan akeloiksi.

Sudenpentumme opettelevat retkeilyn ja luonnossa liikkumisen alkeita leikkien ja seikkailun avulla. Viikoittaisiin koloiltoihin kuuluu uuden opettelun lisäksi leikkejä ulkona ja sisällä. Sudenpentumme osallistuvat lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja laumat tekevät vuoden aikana myös omia retkiä. Joka syksy järjestetään sudenpennuille viikonlopun kestävä vaellus, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja. Sudenpennut osallistuvat myös muihin partiotapahtumiin, kuten syksyisin järjestettävään sudenpentutapahtumaan ja keväisin järjestettäviin sudenpentujen partiotaitokisoihin.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat iältään 10-12-vuotiaita. Monet seikkailijoistamme ovat olleet ensin sudenpentuja, mutta seikkailijaksi pääsee toki ilman sudenpentutaustaakin. Seikkailijat kokoontuvat joukkueissa, joita vetävät sammoiksi kutsutut johtajat.

Seikkailijat kokoontuvat viikoittaisiin koloiltoihin harjoitellemaan erilaisia partiotaitoja. Seikkailijat osallistuvat myös lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja tekevät vuoden aikana myös omia viikonloppuretkiä. Joka syksy järjestetään seikkailijoille viikonlopun kestävä vaellus, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja. Vuoden mittaan opittuja taitoja seikkailijat pääsevät testaamaan partiotaitokisoissa.

Tarpojat

Tarpojat ovat iältään 12-14-vuotiaita. Monilla tarpojistamme on takana jo useampi vuosi partiota, mutta tarpojaksi pääsee toki ilman aiempaa partiotaustaakin. Tarpojat kokoontuvat vartioissa. Vartiota johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja. Jokainen vartionjohtajamme on koulutettu tehtäväänsä. Vartionjohtajia tehtävässään auttaa luotsi eli aikuinen johtaja.

Tarpojat kokoontuvat viikoittaisiin koloiltoihin harjoitellemaan erilaisia partiotaitoja. Tarpojat osallistuvat myös lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja tekevät vuoden aikana myös omia viikonloppuretkiä. Keväisin järjestetään tarpojille pitkän viikonlopun kestävä vaellus, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja ja kerryttämään vaelluskokemusta viikonmittaisia vaelluksia varten. Koloilloissa ja retkillä opittuja taitoja tarpojat pääsevät testaamaan puolivuosittain järjestettävässä majakka-tapahtumassa sekä partiotaitokisoissa.

Samoajat

Samoajat ovat iältään 15-17-vuotiaita. Samoajat johtavat tarpojavartioita ja kokoontuvat myös oman samoajavartionsa kanssa tarvittaessa. Samoajavartiota johtaa vuorollaan yksi samoaja samasta vartiosta. Vartionjohtajaa tehtävässään auttaa luotsi eli aikuinen johtaja.

Samoajat kokoontuvat tarvittaessa, vähintään joka toinen kuukausi. Samoajat osallistuvat myös lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja tekevät vuoden aikana myös omia viikonloppuretkiä tarpoja- ja samoajavartionsa kanssa. Keväisin järjestetään samoajille pitkän viikonlopun kestävä vaellus, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja ja kerryttämään vaelluskokemusta viikonmittaisia vaelluksia varten. Koloilloissa ja retkillä opittuja taitoja samoajat pääsevät testaamaan kahdesti vuodessa järjestettävissä partiotaitokisoissa. Lisäksi joka kolmas vuosi järjestetään valtakunnallinen samoajatapahtuma Explo, jossa samoajat pääsevät oppimaan uusia taitoja, esittelemään toimintaansa ja tapaamaan muita samoajia.

Vaeltajat

Vaeltajat ovat lippukuntamme 18-22-vuotiaita nuoria. He tekevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan vaeltajaohjelmaa. Lippukunnassamme vaeltajat toimivat johtajatehtävissä ja erilaisissa tapahtumien järjestelytehtävissä, sillä johtajuuteen kasvaminen ja erilaisten projektien tekeminen ovat vaeltajatoiminnalle ominaista. Vaeltajat kokoontuvat vartionjohtajansa johdolla tekevät aktiviteettejä niin yhdessä kuin itsenäisestikin. Luotsi eli aikuinen johtaja ohjaa ja auttaa sekä vaeltajavartion vartionjohtajaa että kutakin vaeltajaa suunnitellun toiminnan toteuttamisessa.