Loistolippukunta-tunnus

Liekkitytöt on Loistolippukunta!Liekkitytöt hyväksyttiin 30. syyskuuta 2014 Loistolippukunnaksi. Lippukuntamme oli ensimmäinen Hämeenlinnan tai lähialueen lippukunnista, joka tunnustuksen saavutti. Varsinainen tunnus lippukunnalle jaettiin Hämeen Partiopiiri ry:n syyskokouksessa 8. marraskuuta 2014. Tunnustus on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja se on uusittu 25. maaliskuuta 2018 sekä 13.11.2021.

Tunnustus tarkoittaa, että Hämeen Partiopiirin asettamat laatuarvioijat katsoivat, että lippukuntamme toiminta on laadukasta ja pohjautuu sovittuihin kasvatustavoitteisiin, partion arvopohjaan, partio-ohjelmaan ja partiomenetelmään. Lisäksi lippukunnallamme on halu ja keinot tehdä yhä parempaa partiota lippukunnan, ryhmän ja yksilön kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Arviointikriteerit on jaoteltu neljään osaan: yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, partio-ohjelman toteuttaminen, laadukas johtaminen sekä lippukunnan viestintä ja organisointi. Arvioinnissa ja palautekyselyn kautta saadun palautteen avulla pyrimme parantamaan toimintaamme entisestään.

Lisätietoja Loisto-laatutyökalusta löydät osoitteesta partiopiirin nettisivuilta.