Eri-ikäiset partiossa

Lapset ja nuoret partiossa

Liekkitytöt järjestävät toimintaa kaikille viidelle partion ikäkaudelle. Nuorimpien ikäkausien toiminta on pääasiassa viikkotoimintaan ja retkille osallistumista. Vanhemmissa ikäkausissa toimitaan lisäksi erilaisissa johtajatehtävissä lippukunnan viikkotoiminnassa ja retkillä.

Sudenpennut (7–9-vuotiaat)

Sudenpennut ovat nuorimpia viikoittaisessa toiminnassa mukana olevia partiolaisia. Iältään he ovat 7–9-vuotiaita. Monet aloittavat partiouransa heti kouluun mentyään. Sudenpennut kokoontuvat laumoissa, joita lippukunnassamme vetävät aikuiset. Laumaa vetäviä aikuisia kutsutaan akeloiksi.

Sudenpentumme opettelevat retkeilyn ja luonnossa liikkumisen alkeita leikkien ja seikkailun avulla. Viikoittaisiin koloiltoihin kuuluu uuden opettelun lisäksi leikkejä ulkona ja sisällä. Sudenpentumme osallistuvat lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja laumat tekevät vuoden aikana myös omia retkiä. Joka syksy järjestetään sudenpennuille viikonlopun kestävä vaellus, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja. Sudenpennut osallistuvat myös muihin partiotapahtumiin, kuten syksyisin järjestettävään sudenpentutapahtumaan ja keväisin järjestettäviin sudenpentujen partiotaitokisoihin.

Seikkailijat (10–12-vuotiaat)

Seikkailijat ovat iältään 10–12-vuotiaita. Monet seikkailijoistamme ovat olleet ensin sudenpentuja, mutta seikkailijaksi pääsee toki ilman sudenpentutaustaakin. Seikkailijat kokoontuvat joukkueissa, joita vetävät sammoiksi kutsutut johtajat.

Seikkailijat kokoontuvat viikoittaisiin koloiltoihin harjoitellemaan erilaisia partiotaitoja. Seikkailijat osallistuvat myös lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja tekevät vuoden aikana myös omia viikonloppuretkiä. Joka syksy järjestetään seikkailijoille viikonlopun kestävä vaellus, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja. Vuoden mittaan opittuja taitoja seikkailijat pääsevät testaamaan partiotaitokisoissa.

Tarpojat (12–14-vuotiaat)

Tarpojat ovat iältään 12–14-vuotiaita. Monilla tarpojistamme on takana jo useampi vuosi partiota, mutta tarpojaksi pääsee toki ilman aiempaa partiotaustaakin. Tarpojat kokoontuvat vartioissa. Vartiota johtaa samoajaikäinen vartionjohtaja. Jokainen vartionjohtajamme on koulutettu tehtäväänsä. Vartionjohtajia tehtävässään auttaa luotsi eli aikuinen johtaja.

Tarpojat kokoontuvat viikoittaisiin koloiltoihin harjoitellemaan erilaisia partiotaitoja. Tarpojat osallistuvat myös lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja tekevät vuoden aikana myös omia viikonloppuretkiä. Keväisin järjestetään tarpojille pitkän viikonlopun kestävä vaellus, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja ja kerryttämään vaelluskokemusta viikonmittaisia vaelluksia varten. Koloilloissa ja retkillä opittuja taitoja tarpojat pääsevät testaamaan puolivuosittain järjestettävässä majakka-tapahtumassa sekä partiotaitokisoissa.

Samoajat (15–17-vuotiaat)

Samoajat ovat iältään 15–17-vuotiaita. Samoajat johtavat tarpojavartioita ja kokoontuvat myös oman samoajavartionsa kanssa tarvittaessa. Samoajavartiota johtaa vuorollaan yksi samoaja samasta vartiosta. Vartionjohtajaa tehtävässään auttaa luotsi eli aikuinen johtaja.

Samoajat kokoontuvat tarvittaessa, vähintään joka toinen kuukausi. Samoajat osallistuvat myös lippukuntamme retkille ja tapahtumiin ja tekevät vuoden aikana myös omia viikonloppuretkiä tarpoja- ja samoajavartionsa kanssa. Keväisin järjestetään samoajille pitkän viikonlopun kestävä vaellus, jossa he pääsevät kokeilemaan oppimiaan taitoja ja kerryttämään vaelluskokemusta viikonmittaisia vaelluksia varten. Koloilloissa ja retkillä opittuja taitoja samoajat pääsevät testaamaan kahdesti vuodessa järjestettävissä partiotaitokisoissa. Lisäksi joka kolmas vuosi järjestetään valtakunnallinen samoajatapahtuma Explo, jossa samoajat pääsevät oppimaan uusia taitoja, esittelemään toimintaansa ja tapaamaan muita samoajia.

Vaeltajat (18–22-vuotiaat)

Vaeltajat ovat lippukuntamme 18–22-vuotiaita nuoria. He tekevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaan vaeltajaohjelmaa. Lippukunnassamme vaeltajat toimivat johtajatehtävissä ja erilaisissa tapahtumien järjestelytehtävissä, sillä johtajuuteen kasvaminen ja erilaisten projektien tekeminen ovat vaeltajatoiminnalle ominaista. Vaeltajat kokoontuvat vartionjohtajansa johdolla tekevät aktiviteettejä niin yhdessä kuin itsenäisestikin. Luotsi eli aikuinen johtaja ohjaa ja auttaa sekä vaeltajavartion vartionjohtajaa että kutakin vaeltajaa suunnitellun toiminnan toteuttamisessa.

Perhepartiolaiset (alle 7-vuotiaat lapset lähiaikuisineen)

Perhepartio on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen kanssa. Lapsen mukana voi siis olla vaikka äiti, isä, mummo tai kummi. Perhepartiossa pienimmätkin pääsevät retkeilemään, askartelemaan ja puuhailemaan kaikkea hauskaa sisällä ja ulkona. Samalla tutustutaan partiotoimintaan leppoisasti omassa tahdissa. 

Perhepartio kokoontuu 1–2 kertaa kuussa aikuisten perhepartio-ohjaajien johdolla. Arkisin koloillat kestävät 1–2 tuntia, viikonloppuisin yhdessä viihdytään pidempään. Perhepartiolaiset osallistuvat myös lippukunnan yhteiseen toimintaan. 

Aikuiset partiossa

Ryhmiä vetävät ja yhdistyksen toimintaa pyörittävät johtajiksi kutsutut aikuiset ja nuoret. Partio on harrastus myös lippukuntamme johtajille. Olemme luvanneet hoitaa oman tehtävämme niin hyvin kuin pystymme ja olemme sitoutuneita tehtäviimme, mutta monikaan meistä ei ole nuorisotyön tai kasvatusalan ammattilainen.

Johtajat koulutetaan johtajatehtäviin aluejärjestön, partiopiirin ja lippukunnan järjestämillä viikonloppu- ja iltakursseilla. Ryhmiä vetävät johtajat tekevät tehtäväänsä yleensä pareittain ja lisäksi alaikäisten johtajien toimintaa ohjaa aikuinen luotsi. Rakentava palaute auttaa meitä mukavan harrastuksen järjestämisessä, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Lippukunnan toiminnasta vastaa viime kädessä lippukunnanjohtaja. Leireillä vastuussa ovat myös leirijohtajat, retkillä myös ryhmien johtajat eli akelat, sammot ja vartionjohtajat. Turvallisuudesta huolehtimiseksi johtajamme ovat käyneet ensiapukurssit. Jokaisen johtajamme tulee käydä Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus ja yksin ryhmää vetämään alkavalta aikuiselta pyydämme rikosrekisteriotteen.

Liekkitytöissä aloitti aikuispartioryhmä tammikuussa 2023. Aikuispartio on tarkoitettu kaikille vähintään 18-vuotiaille partion harrastamisesta kiinnostuneille aikuisille – ei siis väliä oletko jo partiolainen vai et. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran kauden aikana ja sen tarkoituksena tarjota partiota harrastuksena myös aikuisille. Olemme siis paljon ulkona, retkeilemme ja teemme toiminnastamme oman näköistämme ja osallistujilleen kiinnostavaa.

Vanhempi partiossa

Partio ei ole vain lasten harrastus, vaan myös vanhemmat voivat lähteä mukaan. Tapoja osallistua on niin monia kuin on lasten vanhempia. Toivotamme kaikki vanhemmat tervetulleiksi osallistumaan lapsenne harrastukseen!

Partio on mukaansatempaava harrastus myös aikuiselle eikä harrastuksen aloittamiseen tarvita aikaisempaa partiokokemusta. Partiossa pääset kehittämään aivan uusia puolia itsestäsi ja samalla saat hyvää vastapainoa työelämälle. Tutustut uusiin ihmisiin, pääset kokemaan ja oppimaan uutta, pitämään hauskaa ja olemaan samalla iso apu ja ilo monen lapsen ja nuoren elämässä.

Lippukunnassamme huolehditaan, että partio on aikuisellekin harrastus. Siksi tarjoamme johtajahuoltona (mm. saunailtoja ja toimintaa vain johtajien kesken) kaiken muun vastapainoksi. Työvuorot leireillä tehdään aina niin, ettei leiri ole aikuisellekaan pelkkää työtä, vaan aikuinenkin pääsee osallistumaan leirillä järjestettävään ohjelmaan.

Avuksi leireille, retkille ja koloiltoihin

Erityisesti leireillä kaivataan auttavia käsiä. Koska aikuisia on harvoin leirillä liikaa ja suuri osa johtajista tarvitaan pyörittämään leirin ohjelmaa, tarvitaan vanhempia auttamaan leiriarjen pyörittämisessä. Tavallisimpia tehtäviä ovat auttaminen keittiössä, saunan lämmittäminen ja avustaminen leirirakennelmien teossa, mutta jokainen voi itse ehdottaa, miten parhaiten pystyisi leirin arkea auttamaan.

Myös sudenpentutapahtumaan ja erilaisiin kisoihin vanhempia toivotaan mukaan saattajaksi oman lapsen ryhmälle yhdessä laumanjohtajan kanssa tai rastimieheksi, kun lippukunta järjestää tapahtuman Hämeenlinnassa tai lähistöllä.
Jos omaat jonkun erikoistaidon, kerrothan siitä, sillä partio-ohjelma on täynnä erilaisten taitojen opettelua ja johtajatkaan eivät niistä ihan kaikkea osaa.

Johtajaksi lippukuntaan

Jos haluaisit itse ryhtyä partiolaiseksi, sekin onnistuu. Ota silloin yhteyttä lippukunnanjohtajaan ja hän kertoo enemmän. Yleisin pesti, jossa partion aloittaneet vanhemmat toimivat, on sudenpentu- tai seikkailijaryhmän johtaja, sillä näihin pesteihin tarvitaan syksyisin 2-5 johtajaa. Yhdistyshallinnosta löytyy myös muita tehtäviä, joihin tarvitaan tekijöitä. Partion koulutusjärjestelmä antaa eväät jokaiseen pestiin ja myös partiossa vaadittaviin taitoihin saa opastusta joko kursseilla tai lippukunnan toimintaan osallistumalla.